Si el metall és el teu sector, CNT és el teu sindicat!

Des de la Coordinadora Provincial del Metall de Barcelona de la CNT, que agrupa les seccions sindicals i afiliació del metall de la Confederació Nacional del Treball a la província, anunciem una campanya per informar dins el sector les propostes de la nostra organització per un conveni del metall realment digne.

No ens quedarem de braços creuats esperant a que la Patronal i els sindicats de concertació arribin a un acord que sabem del cert serà insuficient per assolir realment una millora de les condicions laborals del sector.

Els sindicats de CNT estem immersos en una campanya a Catalunya per centrar la qüestió social i laboral davant el context que estem vivint, la campanya #10propostesCNT pretén centrar aspectes claus per a la classe treballadora a Catalunya com un salari mínim de 1.200€, plans de xoc contra la desigualtat de gènere o plans d’ocupació confederals, entre d’altres. Aquestes reivindicacions han de ser traslladades també a cada un dels sectors professionals del nostre teixit productiu, essent el sector de la siderometalúrgia de Barcelona un dels més importants pel volum de treballadors/es que agrupa.

La Coordinadora del Metall de Barcelona fa públic un decàleg de 6 punts mínims per assolir un conveni digne de debò, basant-se en aspectes troncals de les reivindicacions del sector i les propostes que la CNT ha fet en la seva plataforma negociadora i en el Programa de 10 Punts a Catalunya:

 1. ESTABILITAT EN L’OCUPACIÓ

  • Clàusula de garantia laboral: en cas d’acomiadament improcedent escull el treballador/a entre readmissió o indemnització.

  • Subrogació:

   • per al personal de Manteniment d’Enllumenat Públic i Semàfors, eliminar clàusula de 200.000 habitants per aquells municipis amb dret a la subrogació.

   • Ampliació del dret de subrogació al personal de Manteniment Integral d’edificis.

  • Borsa d’ocupació confederal: vincular la lluita contra l’atur a la nova contractació.

 1. RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU

  • Salari mínim 1.200 €.

  • Clàusula de Salvaguarda: pujades salarials d’acord amb l’IPC real.

  • Plus de disponibilitat per viatges: per cada dia desplaçat del seu centre de treball

  • Indemnització per preavís de viatges: en cas de no preavisar amb 3 setmanes d’antelació.

 1. JORNADA LABORAL

  • Supressió hores extra i la borsa horària.

  • Supressió de la distribució irregular de jornada.

  • Vacances: 24 dies hàbils.

  • Increment en un dia i grau els permisos retribuïts.

  • Jornada de 30 hores a la setmana sense reducció de salaris.

 1. PLA DE XOC D’IGUALTAT

  • Eliminació de les categories mitjançant les quals s’emmascara la contractació de les treballadores en pitjors condicions salarials que els seus companys. Totes les dones treballadores passaran immediatament a la categoria salarial superior que els correspongui.

 1. SALUT LABORAL

  • Increment a càrrec de l’empresa de fins al 100% de baixes mèdiques (comunes i laborals), més una indemnització per accident laboral per part de l’empresa.

  • Límits a l’actuació de les mútues per a les contingències comunes: seguiment i cobertura des del sistema públic.

 1. LLIBERTAT SINDICAL

  • Impuls a la representació sindical a l’empresa: les seccions sindicals que aconsegueixin acreditar una afiliació igual o superior al 10% de la plantilla de l’empresa podran designar delegats/des sindicals que tindran accés a tots els drets continguts en l’article 10.3 de la LOLS.

Des de CNT anunciem que farem arribar aquestes propostes a tot el sector, i animem a no esperar a una negociació mancada de transparència entre sindicats pactistes i patronal. Tenim una alternativa i hem de fer-la valdre: organitzar-nos en seccions sindicals i, si cal, negociar empresa a empresa fins assolir unes condicions al sector que realment facin progressar la qualitat de vida de la classe treballadora.

Si el metall és el teu sector, CNT és el teu sindicat!

#MetallDigneBCN #ConveniDigneCNT

#MetalDignoBCN #ConvenioDignoCNT

Barcelona, a 19 de juny de 2018.

Coordinadora del Metall de la província de Barcelona de CNT

Confederació Nacional del Treball