CNT rebutja el nou pacte d’empresa a INNOVIA COPTALIA – Servei Català de Trànsit

Recentment la direcció de l’empresa INNOVIA COPTALIA, SAU ha signat un pacte d’empresa per a la contracta de manteniment i seguretat viària del Servei Català de Trànsit, amb dos dels tres delegats de personal que hi havia a l’anterior contracta, abans de la subrogació.

La secció sindical de CNT, en un comunicat dirigit a la plantilla, ha denunciat que l’acord pretén regular a la baixa diverses condicions laborals que incomplien el conveni de la Construcció fins ara.

Algunes de les qüestions més rellevants que, a criteri de CNT, suposen una pèrdua de condicions laborals són: pactar la distribució irregular de jornada de dilluns a diumenges, un fet que es venia succeint des del principi, perjudicant de forma greu el dret a la conciliació laboral i familiar; es crea un plus que evita haver d’abonar les hores extraordinàries (habituals en la realització de la distribució irregular de la jornada), perdent cotitzacions a la seguretat social.

Per altra banda s’intenta passar com un acord la conversió dels contractes eventuals per obra i servei a indefinits. No obstant això ha sigut possible gràcies a l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social arran de les denúncies interposades per la secció sindical de CNT. De fet, ja hi ha un treballador a qui se li ha aconseguit convertir el contracte a temps parcial per obra i servei a indefinit a temps complet.

La representació sindical de CNT creu que l’empresa es troba molt còmode en una negociació col·lectiva amb la representació unitària, tal com s’ha evidenciat amb aquest darrer “pacte d’empresa” que beneficia més a l’empresa que a la plantilla. És per això que els serveis jurídics del sindicat estan estudiaran en detall el nou acord per garantir que no es perdin més drets laborals.

Finalment, la nostra secció sindical ha anunciat que seguirà treballant perquè es respectin tots els llocs de treball que calen complir durant el servei de seguretat viari a la C-17, així com l’actual discriminació en les categories professionals en la plantilla.