Archivo de la categoría: sindical

CNT signa el primer conveni de l’empresa Moviestan

El darrer mes de juliol CNT va signar el primer conveni de l’empresa Estructuras Metálicas Moviestan, una PIME del sector del metall de Les Franqueses del Vallès.

La secció sindical de CNT es va constituir el mes d’abril, promovent la negociació d’un acord que solucionés aspectes d’importància per a la plantilla com l’aplicació de la Bossa Horària o la distribució de la jornada laboral anual, entre d’altres.

CNT es congratula de l’acord assolit i destaca la bona disposició de l’empresa per a dialogar amb el sindicat, el que juntament amb la capacitat d’organització de la secció sindical ha contribuït a la seva signatura finalment.

Els principals aspectes regulats en conveni són:

  • Blindatge parcial contra la reforma laboral: ultra activitat

  • Impuls al model de representació sindical

  • Millores socials: increment dies de vacances, llicències retribuïdes, reducció de la jornada anual de treball, negociació calendari laboral…

  • Increment del 10% de la retribució de la hora extraordinària

  • Limitació de la Bossa Horària: millora en la regulació i limitació de la seva aplicació de les 80 hores anuals del conveni provincial a 40 hores anuals.

CNT segueix així amb la seva implantació al sector del metall, millorant per la via de la negociació col·lectiva d’empresa les condicions laborals del sector.

Nueva sección sindical constituida en el mantenimiento de edificios municipales de Barcelona

Recientemente se ha constituido una nueva sección sindical de la Confederación Nacional del Trabajo en el sector de los mantenimientos integrales, en este caso se trata de la empresa “UTE MANTENIMENT EDIFICIS BARCELONA – LOT 3” que es la adjudicataria de una parte del servicio de mantenimiento integral de edificios municipales de Barcelona.

La nueva representación sindical cuenta con una importante implantación entre la plantilla y ha trasladado a la dirección su interés en establecer una comunicación transparente y fluida, que garantice la participación de la plantilla en las relaciones laborales de la UTE.

Uno de los principales objetivos de sección sindical será impulsar la negociación colectiva para la promoción de un acuerdo que regule las condiciones laborales de la nueva contrata, consolidando los derechos del personal subrogado entre otras cuestiones de interés.

Sigue así la implantación del sindicato en la industria siderometalúrgica y, en especial, de las contratas de mantenimientos públicos externalizados, quedando esta sección sindical integrada en la Coordinadora Provincial del Metal de CNT.

[TFG] Negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere

Treball de Fi de Grau: Negociació Col·lectiva amb perspectiva de gènere a Espanya

La perspectiva de gènere en l’àmbit de les relacions laborals i la negociació col·lectiva va agafant cada cop més pes en el món acadèmic.

El Treball de Fi de Grau que avui us presentem l’ha elaborat Sara Carmona, estudiant de darrer curs del Grau de Relacions Laborals a la Universitat Pompeu Fabra, qui en el seu treball va fer una anàlisi de la negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere posant l’èmfasis en el model de representació sindical i, en particular, de la Plataforma de Negociació Col·lectiva de CNT.

El treball analitza diversos exemples de negociació col·lectiva, i com les propostes programàtiques dels sindicats poden ampliar el marc normatiu i reforçar una Igualtat Real també des de l’àmbit sindical, posant especial atenció als centres de treball.

Agraïm que Sara Carmona ens cedeixi permís per a compartir el seu treball. Esperem que la lectura pugui ser d’interès per a tothom, tan treballadores o sindicalistes, com per l’àmbit més acadèmic.