INFORMACIÓ SOBRE DRETS LABORALS DAVANT EL COVID-19

EN CAS DE CONTAGI O CONFINAMENT

Aquest dimecres 11 de març, l’estat acaba d’emetre un comunicat al BOE on modifica la legislació referent a la Ley Orgánica 3/1986, que fa referència a Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
En aquesta modificació, en el seu article 5.1, estableix que en cas de de confinament o malaltia derivada del Covid-19, es considerarà a tots els efectes com a Incapacitat Temporal derivada d’accident de treball. El que significa que a partir del primer dia es cobrarà el 75% de la base reguladora de la Seguretat Social. Quantitat econòmica que percebran les treballadores i que anirà a càrrec de l’Administració Pública.

TELETREBALL

L’empresa el pot imposar en els casos que les tasques a realitzar així ho permetin. En tot cas l’empresa no pot retirar plusos com el de transport o similars segons l’opinió dels nostres serveis jurídics. Degut a l’excepcionalitat de la situació caldrà estar atents als
pròxims dies al que pugui legislar el govern i fer un estudi tècnic en cas de que es produeixi.
En cap cas l’empresa ens pot descomptar res del sou per manca de serveis tècnics a casa nostra, ja que és responsabilitat de l’empresa la resolució d’aquest tipus d’incidències, i no pas de les treballadores.

OBLIGACIÓ DE VIATJAR

L’empresa pot continuar obligant a viatjar a les treballadores que així ho vinguessin fent anteriorment per contracte. El que no pot, és fer-te viatjar a zones que han estat declarades com a zones d’alt risc o a les quals s’ha decretat una prohibició d’entrada.

Secretaria d’Acció Sindical i Jurídica
Confederació Nacional del Treball del Vallès Oriental