CNT considera els contagis de qui està treballant com accidents laborals

Avui, 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut al treball, i davant la crisi sanitària i laboral a la que ens enfrontem, CNT manifesta el següent:

«Les persones treballadores que estan en la primera línia, contagiades pel COVID 19, han de ser tingudes en compte com a contagiades en el treball i donar per fet que han patit un accident laboral”.

La via seria considerar-ho com a presumpció «iuris tantum»: que el contagi s’havia produït en el centre de treball i, per tant, amb ocasió o a conseqüència de l’acompliment del treball (art. 156 LGSS).

Això és molt important per als qui estan treballant per les següents raons:

  • En primer terme, reconeix a tots els col·lectius que estan lluitant en primera línia (persones que treballen en supermercats, botigues i/o de cara al públic; en la neteja, tant de llars com d’edificis; en els serveis soci-sanitaris, en contacte directe amb pacients o usuaris; en les funeràries; repartint a domicili; en el transport, tant de persones com materials, …), amb una precarietat de mitjans, en molts casos, insuportable; que tots els danys inferits a la seva salut són accidents de treball, no simples malalties comunes.
  • A efectes estadístics: que els contagis, sigui com sigui el seu desenllaç, es qualifiquin com a accidents laborals a l’hora d’analitzar la seguretat i salut laboral de les empreses, i d’extreure’n les conseqüències.
  • A l’efecte de possibles reclamacions de responsabilitat civil: si ja es presumeix que el contagi es va produir «amb ocasió o a conseqüència del treball», per a la víctima i els seus afins serà més fàcil reclamar la corresponent responsabilitat civil a l’empresa.
  • Que les possibles seqüeles que restin, i que donin lloc a futures incapacitats temporals o, eventualment, a incapacitats permanents, es considerin derivades d’accident laboral, beneficiant-se així tant de la no necessitat de període de carència per a causar-la (període cotitzat anterior exigible per a tenir dret a la prestació), com de la manera de calcular la prestació econòmica, sempre més favorable en el cas d’accident laboral.
  • Des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals: una revisió de la seva actuació durant la pandèmia i la seva adaptació a possibles situacions futures, fins que no s’aconsegueixi una vacuna eficaç o per a futures pandèmies.