Les 7 claus de la nova pròrroga dels ERTO i del RD 30/2020

S’acaba de publicar el RDL 30/2020 i des de la CNT València realitzem un breu resum dels aspectes més importants del decret, no només en referència a la pròrroga dels ERTE sinó del conjunt de les mesures laborals que afecte als i les treballadores. Ho resumim en set claus.

RDL 30/2020 de 29 de setembre: Subratllat en els seus aspectes essencials

Continua la lectura de Les 7 claus de la nova pròrroga dels ERTO i del RD 30/2020