Nueva sección sindical constituida en el mantenimiento de edificios municipales de Barcelona

Recientemente se ha constituido una nueva sección sindical de la Confederación Nacional del Trabajo en el sector de los mantenimientos integrales, en este caso se trata de la empresa “UTE MANTENIMENT EDIFICIS BARCELONA – LOT 3” que es la adjudicataria de una parte del servicio de mantenimiento integral de edificios municipales de Barcelona.

La nueva representación sindical cuenta con una importante implantación entre la plantilla y ha trasladado a la dirección su interés en establecer una comunicación transparente y fluida, que garantice la participación de la plantilla en las relaciones laborales de la UTE.

Uno de los principales objetivos de sección sindical será impulsar la negociación colectiva para la promoción de un acuerdo que regule las condiciones laborales de la nueva contrata, consolidando los derechos del personal subrogado entre otras cuestiones de interés.

Sigue así la implantación del sindicato en la industria siderometalúrgica y, en especial, de las contratas de mantenimientos públicos externalizados, quedando esta sección sindical integrada en la Coordinadora Provincial del Metal de CNT.

[TFG] Negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere

Treball de Fi de Grau: Negociació Col·lectiva amb perspectiva de gènere a Espanya

La perspectiva de gènere en l’àmbit de les relacions laborals i la negociació col·lectiva va agafant cada cop més pes en el món acadèmic.

El Treball de Fi de Grau que avui us presentem l’ha elaborat Sara Carmona, estudiant de darrer curs del Grau de Relacions Laborals a la Universitat Pompeu Fabra, qui en el seu treball va fer una anàlisi de la negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere posant l’èmfasis en el model de representació sindical i, en particular, de la Plataforma de Negociació Col·lectiva de CNT.

El treball analitza diversos exemples de negociació col·lectiva, i com les propostes programàtiques dels sindicats poden ampliar el marc normatiu i reforçar una Igualtat Real també des de l’àmbit sindical, posant especial atenció als centres de treball.

Agraïm que Sara Carmona ens cedeixi permís per a compartir el seu treball. Esperem que la lectura pugui ser d’interès per a tothom, tan treballadores o sindicalistes, com per l’àmbit més acadèmic.

Nota de premsa: CNT inicia una campanya contra la temporalitat a l’administració pública

  • Una sentència guanyada pel sindicat en qüestiona tot el model de temporalitat

La CNT ha guanyat una sentència pionera en la matèria, creant jurisprudència, sobre la fixesa del personal temporal contractat en frau de llei a l’Administració Pública.

Fruit de la tasca sindical de CNT a tot l’estat, finalment s’ha aconseguit una sentència ferma que crea jurisprudència en el sector. Recentment el Tribunal Suprem ha inadmès a tràmit el recurs de cassació presentat per l’Ajuntament de A Guarda (Galícia), ratificant així la sentència guanyada per l’anarcosindicat sobre la fixesa del personal laboral del GES (Grups d’Emergències Supramunicipals).

El sindicat considera un èxit històric sense precedents, que posa en qüestió tot el model estructural de temporalitat a l’administració pública, del que es podran beneficiar milers de treballadors i treballadores a tot l’Estat.

És per això que el sindicat inicia aquest mes de juliol una campanya al Vallès Oriental per donar a conèixer la sentència al sector, amb l’objectiu d’oferir una alternativa a la situació de precarietat laboral que també es viu dins de l’administració pública i que respon a les polítiques neoliberals que en la pràctica assumeixen totes les administracions siguin locals, autonòmiques o estatals.

CNT, com a sindicat independent de qualsevol partit o institució, té un compromís ferm amb els drets dels i les treballadores, essent el dret a l’estabilitat del lloc de treball un dels pilars estructurals de la precarietat laboral actual.

Per a obtenir tota la informació cal posar-se en contacte amb el Gabinet Tècnic Confederal de CNT, al correu gabinete.social@cnt.es o al telèfon 632 797 028. Tot i així, el sindicat s’anirà apropant durant els mesos vinents a la majoria de centres de treball tant d’Ajuntaments i empreses municipals o de capital públic, com administracions comarcals, de la Generalitat de Catalunya o estatals.

Vallès Oriental