Nova formació sindical sobre informació econòmica de les empreses i periodes de consultes

La formació és un aspecte fonamental per a l’acció sindical de CNT a les empreses i centres de treball, motiu pel qual el sindicat portem organitzant de forma continuada diversos cursos, tallers i sessions formatives sobre diversos aspectes de les relacions laborals, la negociació col·lectiva, la conciliació laboral i familiar, etc.

La formació, dirigida a l’afiliació de CNT, pretén fer una aproximació de forma senzilla i participativa tots aquests conceptes i està especialment dirigida a: delegats i delegades de seccions sindicals, secretaries de tresoreria, secretaries d’acció sindical i aquelles persones implicades en l’acció sindical a empreses i sectors.

El divendres 28 de febrer a les 17.00 hores tindrà lloc al local sindical de CNT a Granollers una nova sessió formativa, aquest cop enfocada a tots aquells aspectes relacionats amb l’ús i comprensió de la informació econòmica de les empreses i centres de treball, així com dels principals elements a tenir en compte en els períodes de consulta: modificacions col·lectives de condicions de treball per causes objectives, expedients de regulació d’ocupació o inaplicació de convenis, per causes objectives de caràcter econòmiques, organitzatives, etc.

La formació, dirigida a l’afiliació de CNT, pretén fer una aproximació de forma senzilla i participativa tots aquests conceptes i està especialment dirigida a: delegats i delegades de seccions sindicals, secretaries de tresoreria, secretaries d’acció sindical i aquelles persones implicades en l’acció sindical a empreses i sectors.

La sessió la impartirà el company Endika Alabort, economista i afiliat de CNT a Bilbao, amb una dilatada experiència en el món sindical i acadèmic.