Arxiu de la categoria: Anarcosindicalisme

PER QUÈ COMBATRE LES HORES EXTRES?

Reproduïm l’article de la companya Eva Peña de CNT Zaragoza, publicat a l’anterior número del periòdic «cnt» nº421. Traducció de Ketta Dalmau.

Segons l’Estatut dels Treballadors, les hores extraordinàries són aquelles hores de treball que es realitzen en l’espai entre la duració contractual de la jornada i la màxima permesa. Sense entrar en detalls concrets de la seva regulació, entenem que les hores extres es caracteritzen per tres condicions: han de ser remunerades com a mínim igual que les ordinàries (en retribució i en temps de descans), són limitades (hi ha un màxim anual de 80 hores per a la jornada completa i són complementàries a la jornada parcial) i s’han de pactar de manera individual o col·lectiva. Continua la lectura de PER QUÈ COMBATRE LES HORES EXTRES?

¿Por qué combatir las horas extras?

Reproduïm l’article de la companya Eva Peña de CNT Zaragoza, publicat a l’anterior número del periòdic “cnt” nº 421 .

Según el Estatuto de los Trabajadores, las horas extraordinarias son aquellas horas de trabajo que se realizan sobre la duración máxima de la jornada. Sin ahondar en aspectos más concretos de su regulación, vemos que las horas extras se caracterizan por que deben cumplir tres condiciones: deben ser remuneradas como mínimo como las ordinarias (en dinero o en tiempo de descanso), son limitadas (máximo 80 anuales para la jornada completa y complementarias en la parcial) y deben pactarse individual o colectivamente.

Continua la lectura de ¿Por qué combatir las horas extras?